Pozostałe obszary

Pozostałe obszary

Przykłady zrealizowanych szkoleń:

Kontrakty międzynarodowe

Prawo Geologiczne i Górnicze

Lean Manufacturing

Merchandising

Matematyka biznesowo-handlowa

Efektywne pisanie i redagowanie tekstów

Design Thinking

Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia w cyberprzestrzeni

Zadawanie pytań i tworzenie motywującej atmosfery w trakcie egzaminów

Równe traktowanie w zatrudnieniu – przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

ADR 2021 oraz zmiany ADR 2023

Mediacje pracownicze w organizacji

Kuźnia Umiejętności