Human Resources

Human Resources

Przykłady zrealizowanych szkoleń:

Controlling HR i efektywność ZZL

Modele kompetencji

Zarządzanie talentami

Motywowanie i budowanie zaangażowania

Jak mierzyć rentowność inwestycji w rozwój pracowników

Wartościowanie stanowisk

Komunikacja wewnętrzna w organizacji

Rozwój kompetencji zespołu w warunkach rynku pracownika

Konstruowanie budżetu personalnego od podstaw

Proces skutecznej rekrutacji

Najczęstsze błędy, ryzyka oraz sprawozdawczość budżetu personalnego

Systemy premiowania w połączeniu z motywacją pracowniczą

Kuźnia Umiejętności