Energetyka

ENERGETYKA

Przykłady zrealizowanych szkoleń:

Rynek energii w Polsce

Aspekty środowiskowe w energetyce

Rynek mocy

Morska energetyka wiatrowa

Prawo energetyczne po nowelizacji

Energetyka a polityka klimatyczna

Mechanizmy wsparcia operacyjnego OZE i wysokosprawnej kogeneracji

Hurtowy i detaliczny rynek energii

Pomoc publiczna w energetyce

Efektywność energetyczna

Magazyny energii i strategia wodorowa

Cyberbezpieczeństwo w energetyce

Kuźnia Umiejętności