Administracja

ADMINISTRACJA

Przykłady zrealizowanych szkoleń:

  Prawo zamówień publicznych

  Komunikacja interpersonalna oraz asertywność w pracy zawodowej – warsztaty praktyczne w zakresie kształtowania postaw wspierających osiąganie celów własnych i organizacji

  Polski Ład – przekrój zmian dla obszaru kadry i płace

  Komunikacja interpersonalna oraz asertywność w pracy zawodowej kontrolera

  Kultura feedbacku – warsztat wprowadzający kulturę informacji zwrotnej

  Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

  Konflikt interesów na bazie prawa europejskiego

  Prawo pracy – przekrój zmian w 2022 r.

  Prawo pracy – przekrój zmian w 2023 r.

  Kuźnia Umiejętności