Administracja

ADMINISTRACJA

Przykłady zrealizowanych szkoleń:

Prawo zamówień publicznych – przekrój zmian

Komunikacja interpersonalna oraz asertywność w pracy zawodowej – warsztaty praktyczne w zakresie kształtowania postaw wspierających osiąganie celów własnych i organizacji

Polski Ład – przekrój zmian dla obszaru kadry i płace

Komunikacja interpersonalna oraz asertywność w pracy zawodowej kontrolera

Zarządzanie zespołami pracowników ukierunkowane na kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji w pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Konflikt interesów na bazie prawa europejskiego

Prawo pracy – przekrój zmian

Oceny pracowników i prowadzenie rozmów oceniających w urzędzie – kultura informacji zwrotnej

Doręczenia elektroniczne w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie KPA

Elektronizacja przepisów kancelaryjnych, czyli jak zarządzać dokumentacją współczesną

Planowane zmiany w funkcjonowaniu instytucji rynku pracy

Kuźnia Umiejętności